• amiasaf

דורון בר בוגרת מחזור נ"ה, במפגש עם תלמידי כיתה י'1

דורון בר בוגרת מחזור נ"ה, פגשה היום את תלמידי כיתה י'1 ושיתפה אותם בחוויות ההתנדבות שלה למען חיילים בודדים והלומי קרב.