לוח חופשות 

לוח צלצולים

​שעור 1+2  08:30-10:00


הפסקה     10:00-10:15

מב"ט        10:15-10:30


שעור 3+4  10:30-11:55


הפסקה     11:55-12:10
   

שעור 5+6  12:10-13:35

הפסקה     13:35-13:45

שעור 7     13:45-14:30

הפסקה     14:30-14:50

שעור 8+9  14:50-16:10     

מפת בית הספר

זמני הסעות

​יום א'  14:30      16:10


יום ב'  14:30      16:10


יום ג'  11:50 (חטיבת ביניים בלבד) 

         14:30      16:00


יום ד'  14:30      16:10
   

יום ה'  14:30     16:10