עבודת קיץ בהיסטוריה למסיימי כיתה י'

עם ציון נכשל במחצית ב' תש"ף

עידו ויינברג - ח'4