היסטוריה

עבודת קיץ בהיסטוריה למסיימי כיתה י'

עם ציון נכשל במחצית ב' תש"ף

פרויקט "מגלי ארצות" היסטוריה חט"ב כיתות ח'1,ח'4,ח'7,ח'8

עידו ויינברג - ח'4

עבודה בנושא מגלי ארצות

יהלי יעלי והדר מכיתה ח'4

יצירה של: יהלי יעלי והדר מכיתה ח'4

ינון, עומרי,יובל וליעד מח'4

יצירה של : ינון, עומרי,יובל וליעד מח'4

IMG-1104
IMG-1102
IMG-1100

עבודה בנושא מגלי ארצות