מגמת קולנוע
Film Reels

הכירו את הצוות 

רכזת המגמה:  בק יצחקי
 

מורי המקצוע: 
אביב אלקבץ ודניאל רזניצקי

 

Camera

מגמת קולנוע

.
 

Camera on Crane

על המגמה

מגמת הקולנוע הינה מקום בו עולמם, קולם ואישיותם הייחודיים של התלמידים מקבלים ביטוי באמצעות יצירת סרטים. המגמה מהווה מסגרת אמנותית-חברתית עבור תלמידיה, ומטרתה לטפח בהם יכולות של הבעה יצירתית, תוך הכשרתם בידע טכני ואמנותי מתחום הקולנוע. הלמידה נעשית בתהליך של התנסות וחוויה תמידיים, במקביל לבניית קשרים עמוקים בין חברי הקבוצה אשר מהווים בסיס איתן לעבודה משותפת.

לתנאי קבלה ותוכנית הלימודים