הכירו את הצוות 

רכזת המגמה:  בק יצחקי
 

מורי המקצוע: 
אביב אלקבץ ודניאל רזניצקי

 

מגמת קולנוע

.
 

על המגמה

מגמת הקולנוע הינה מקום בו עולמם, קולם ואישיותם הייחודיים של התלמידים מקבלים ביטוי באמצעות יצירת סרטים. המגמה מהווה מסגרת אמנותית-חברתית עבור תלמידיה, ומטרתה לטפח בהם יכולות של הבעה יצירתית, תוך הכשרתם בידע טכני ואמנותי מתחום הקולנוע. הלמידה נעשית בתהליך של התנסות וחוויה תמידיים, במקביל לבניית קשרים עמוקים בין חברי הקבוצה אשר מהווים בסיס איתן לעבודה משותפת.

לתנאי קבלה ותוכנית הלימודים