amiassaf_logo.png

מגוון מגמות לימוד וצירופים:

  • מגמות מדעיות-טכנולוגיות – פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, הנדסת תוכנה וסייבר. חגיגת פיזיקה בסופרלנד 
     

  • מגמות אומנותיות – אומנות חזותית, מחול, תיאטרון וקולנוע, חינוך גופני. 
     

  • מגמות מדעי הרוח והחברה – ספרות, גיאוגרפיה, ערבית, משפט עברי, מדעי החברה.

​בית הספר השש שנתי ע"ש עמי אסף, בית ברל  4490500 טלפון 09-7451333 פקס ​09-7451337 ​דוא"ל  amiasafs@gmail.com