לוח מבחנים

רכזת י': יפעת זרסקי
יועצות י': יוליה מירום (י'1, 6, 7, 9)

            מיכל שגיא (י'2, 3, 4, 5, 8)

  

מחנכים:

י' 1 - אתי קפון רז

י' 2 - רעות ישראלי

י' 3 - יעל רייס 

י' 4 - ספי מגיד

י' 5 - גבע לוינשטיין 

י' 6 - יפעת זרסקי

י' 7 - הדר ספרדי

י' 8 - עידית זקליק

י' 9 - אורנה גבע קורנגרין