שכבה ט

היסטוריה ט'3 וט'5 וט'7

  • :חומר למבחן

  • :האימפריאליזם

  • המרוץ האימפריאליסטי , המניעים לאימפריאליזם- עמ' 10-15

  • גילויי האימפריאליזם המערבי באפריקה - עמ' 16- 21

  • יהודי צפון אפריקה

  • התפשטות צרפת בצפון אפריקה - עמ' 30-33

  • יהודי אלג'יריה בשלטון צרפת - עמ' 34- 37

  • מודרניזציה ועיור בקרב היהודים בצפון אפריקה - עמ' 37-44

  • מלחמת העולם הראשונה

  • הגורמים למלחמה - עמ' 46-53                                              

 מתמטיקה 

להלן שני קבצים:

קובץ 1עבודת קיץ במתמטיקה רמה מוגברת (3-4, 4-5, 5 יח"ל) העולים לכתה י'

קובץ 2    -    עבודת קיץ במתמטיקה לתלמידי 3 יחידות לימוד העולים לכיתה י

אנגלית

9th grade, summer time work

הקבצה ב:

 https://docs.google.com/document/d/1kL-SBSkTI0ELsnLaQxCpq7DFENoZZJNPSaSgIhovneM/edit?usp=sharing

הקבצה א  https://docs.google.com/document/d/1lEjMmrsK5CO2krNUMZUZ44HUOLIZinauVNZihMIawWU/edit?usp=sharing

האצה: 

https://docs.google.com/document/d/1MwfKnxh2fwFfIanybAxuuncGiakhN9YwKU_qACjl-Qw/edit?usp=sharing

מדעים- החומר למבחן מעבר 

גאוגרפיה-

חומר למבחן קיץ

עבודת קיץ בגאוגרפיה

לשון

החומר למבחן קיץ שכבת ט'
- טקסט ואחריו שאלות בהבנת הנקרא.
- חלקי דיבר: שם עצם, פועל, שם תואר, שם פועל ושם פעולה
תחביר
-ניתוח משפטים:
משפט פשוט, מאוחה/מחובר, מורכב 
-תיחום משפטים
-מציאת נושא ונשוא
-קשרים לוגיים
בהצלחה!🍒