פעילויות וסרטונים לכ"ט בנובמבר

הכרזת העצמאות - בסיס לשלטון במדינת ישראל - רקע

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

מערך שעור לכ"ט בנובמבר

חידון כ"ט בנובמבר