חזון בית החינוך עמי אסף

•    צוות בית החינוך עמי אסף מטפח את תלמידיו למצוינות ערכית, חברתית ואקדמית, תוך דאגה לרווחתו של הפרט וראייתו כחלק מהקהילה וכיחיד ומיוחד.


•    אנו רואים בשיח מיטבי – מכבד ומקדם – בין כל השותפים במעשה החינוכי, תנאי לכל הצלחה חינוכית ולימודית.


•    אנו שמים לנו למטרה להצמיח בוגרים אחראים ומעורבים, התורמים לקהילה בכל התחומים, ומובילים מעורבות חברתית ותרומה לקהילה בכל השכבות, לצד פעילות העשרה ערכית וחברתית.


•    אנו רואים את בית הספר כהזדמנות ללמידה והתפתחות אישית, וכמקום שהלמידה בו מתרחשת לא רק בתוך כיתה במבנה המסורתי ולאו דווקא בזמן השיעורים. 


אנו מוכוונים לכך שהחצר, המסדרון, מרחבי המקום; ההפסקה, שעת "חלון"; למידה עצמית, סדנאית, קבוצתית, מקוונת ומתוקשבת; פעילויות חברתיות, סיורים וטיולים – כולם מהווים הזדמנות להרחיב את הדעת ולרכוש מיומנויות הנדרשות במאה ה-21: לשתף פעולה, להקשיב, לחקור, ליזום, ליצור ולחדש.


•    אנו חותרים לכך שכל בוגרינו יהיו זכאים לתעודת בגרות איכותית ופעילים בתוכנית למעורבות חברתית. זאת, תוך דגש על הדרך – המאמץ, המוטיבציה, ההשקעה; על דאגה לפרט וקשר אישי, ועל מצוינות אישית – כל תלמיד ביחס לעצמו, לייחודו ולכישוריו.


•    כל מורה בבית החינוך שלנו לומד ומתפתח מקצועית ומוכוון להצלחת תלמידיו, לתמיכה בהם ולסיוע.