School library media center

עיצוב גראפי
רולאפים, כרזות מצגות
ועוד

הדרכה ויעוץ מידעני

לתלמידי ומורי בית הספר בחיפוש מידע.
חיפוש מידע במאגרי מידע אקדמיים ההחיפוש יכול להתבצע בנוכחות המבקש או מרחוק. 

אתר האינטרנט של בית הספר

 

הקמה, עיצוב ותחזוקה שוטפת 

הדרכת יישומי מחשב

פרטנית למורים ותלמידים
הנחיית וסיוע לתלמידים עבודות חקר 

סיוע למורים בשיעורים המתקיימים בספריה 


מיזמים - תערוכות וסדנאות
 

הפקת מיזמים בשיתוף תלמידי בית הספר