עיצוב גראפי
רולאפים, כרזות מצגות
ועוד

הדרכה ויעוץ מידעני

לתלמידי ומורי בית הספר בחיפוש מידע.
חיפוש מידע במאגרי מידע אקדמיים ההחיפוש יכול להתבצע בנוכחות המבקש או מרחוק. 

הדרכת יישומי מחשב

פרטנית למורים ותלמידים
הנחיית וסיוע לתלמידים עבודות חקר 
סיוע למורים בשיעורים המתקיימים בספריה סדנאות  בספריה בשעות חלון

אתר האינטרנט של בית הספר 

הקמה, עיצוב ותחזוקה שוטפת 

מרכז המשאבים ספרית עמי אסף

School library media center