לעולים י'

4 יח"ל

לעולים י'

4 יח"ל

לעולים

לכיתה ח'

האצה

לעולים
לכיתה י'

4 יח"ל

לעולים לכיתה י'

5 יח"ל

לעולים לכיתה י'

האצה

לעולים לכיתה יא'

4 יח"ל

לעולים לכיתה יא'

5 יח"ל

לעולים לכיתה יא'

האצה

לעולים 
לכיתה יב'

5 יח"ל

לעולים
לכיתה ח'

הקבצה א'

לעולים
לכיתה ח'

האצה

לעולים
לכיתה ט'

הקבצה א'

לעולים
לכיתה ט'

האצה