הכירו את הצוות 

רכזת המגמה: ניבי יצחק
 

מורי המקצוע: גאולה לוי, עמוס שפירא,
זיוה דידי, חוה חן-ויזנגרין, ליאורה זלדין, ניבי יצחק.


ארועים ופרוייקטים

במסגרת סיורי המגמה - בפארק אריאל שרון

על המגמה

מקצוע הגיאוגרפיה ופיתוח הסביבה מהווה תשתית בסיסית לתחומי ידע מרכזיים ואקטואליים: ידע הארץ, ידע העולם והסביבה.

למגמת הגיאוגרפיה חשיבות גדולה לחינוך הערכי של התלמיד בתחומי אהבת הארץ, טיפוח מעורבות ומודעות לסביבה. המקצוע תורם לפיתוח מיומנויות יסוד: קריאת מפות, תרשימים, ניתוח תמונות, פיתוח מיומנויות שימוש במחשב.
 

לתנאי הקבלה ותוכנית הלימודים

תלמידי מגמת גיאוגרפיה בסיור לפארק המ
תלמידי מגמת גיאוגרפיה בסיור לפארק המ
תלמידי מגמת גיאוגרפיה במסגרת סיור לנ
תלמידי מגמת גיאוגרפיה בסיור לנמל אשד
תלמידי מגמת גיאוגרפיה בסיור לפארק המ
תלמידי מגמת גיאוגרפיה בסיור לפארק המ
תלמידי מגמת גיאוגרפיה בסיור לפארק המ
תלמידי מגמת גיאוגרפיה במסגרת סיור לנ
תלמידי מגמת גיאוגרפיה בסיור לנמל אשד
תלמידי מגמת גיאוגרפיה בסיור לפארק המ