שכבה ח

מדעים- החומר למבחן בקישור הבא 

אנגלית-

8th grade, summer time work

הקבצה ב: https://docs.google.com/document/d/1lQM1tFPUvLFsmCISKQr5vEVl3aUnetTpzirL4bReDAE/edit?usp=sharing

הקבצה א

 https://docs.google.com/document/d/1gMQFjw9IwFFq6_EGsX8nKxDc8jif0Te1/edit?usp=sharing&ouid=117591833678927939506&rtpof=true&sd=true

האצה: 

https://docs.google.com/document/d/1UIG3TpEtIgPhkgssu4ukLz6I71kbY_m-stikUNcanTI/edit?usp=sharing

מתמטיקה

עבודה למסיימי כיתה ח 

היסטוריה

החומר למבחן

  1. המהפכה האמריקנית עמ' 35- 44, 46-47  בספר התיישבות באמריקה, השוואה בין מושבות הדרום לצפון, המושג כור היתוך בהתיחסות לחברה האמריקאית, הסכסוך בין אנגליה למתישבים - ארועים מרכזיים שנלמדו בכיתה, הכרזת העצמאות של המושבות, חוקת ארהב ומבנה השלטון - איזונים ובלמים) וכל החומר המצוי במחברת בנושא

2. המהפכה הצרפתית עמ׳ 88-96 בספר 

הגורמים למהפכה, אירועים מהפכניים. 

ספר הלימוד- פ קדמה ומהפכות מאות 16-19.

בהצלחה

לשון

מבחן קיץ בלשון יתקיים בתאריך 29.8.22

חומר למבחן קיץ בלשון שכבת ח'
הבנת הנקרא: טקסט ואחריו שאלות בהבנת הנקרא.
-שם המספר
- פועל: שורש, בניין, גוף, זמן, שם פועל ושם פעולה.

בהצלחה!🍒