רכזת ח': מיכל שלינג 

יועצת ח': אורית לוינסון, מיכל שגיא (ח'3)

מחנכים:

ח' 1 - לריסה שכמן

ח' 2 - מירב דוידי 

ח' 3 - נאוה בכר

ח' 4 - בר מנשה

ח' 5 - ורד אביב

ח' 6 - בל מיליס

ח' 7 - רון יהודה