מתמטיקה
לעולים לכיתה י'

3 יח"ל
רמה מוגברת (3-4, 4-5, 5 יח"ל)


מתמטיקה
לעולים לכיתה ט'


 


מתמטיקה
לעולים לכיתה ח'


 

מתמטיקה
לעולים לכיתה יב'

3 יח"ל
4 יח"ל
5 יח"ל

מתמטיקה
לעולים לכיתה יא'
3 יח"ל
4 יח"ל
5 יח"ל

קובץ תרגילים ל-5 יח"ל

אנגלית

רישום מקוון

למבחני מעבר


 

אנגלית
מבחני מעבר

לחטיבה העליונה


 

אנגלית
מבחני מעבר

לחטיבת ביניים


 

.
 

לשון

מצגת הסבר
דרכי תצורה

לעולים לכיתה יא'

 

לשון

דף עבודה
לעולים לכיתה יא'