עמי אסף 

מחויבות למצוינות
ערכית – חברתית – אקדמית

הסיפור הבית ספרי שלנו 
 

בית הספר עמי אסף מאופיין באווירה ייחודית המעצימה את הקשר האישי של הצוות החינוכי עם התלמידות והתלמידים, ואת הקשר ההדוק עם הקהילה.
כולנו נכונים להשקיע מאמצים בכל תלמידה ותלמיד, על מנת להצמיח בוגרים אחראים וערכיים, המשתלבים היטב בעתיד האקדמי והמקצועי, בעולם המשתנה בקצב מהיר.
צוות בית החינוך שלנו שם דגש על הדרך – המאמץ, המוטיבציה וההשקעה.
חיי בית הספר משופעים בפעילויות המכוונות למודעות חברתית, לתרומה לקהילה, לטיפוח מנהיגות צעירה, ולמתן ביטוי לכישורים האישיים של כל תלמידה וכל תלמיד.
אנו מאמינים במצוינות כאורח חיים, חותרים למצוינות ערכית, חברתית ולימודית, ושמים דגש על מצוינות אישית – כל תלמיד ביחס לעצמו, לייחודו ולכישוריו.