.jpg
.jpg

​מסלולי מצויינות ופרויקטים מיוחדים:
 

 • מסלול עתודה מדעית טכנולוגית – תוכנית למצוינות מדעית/טכנולוגית - מסלול שש שנת

  בחטיבה:

 • בחטיבת הנעורים, בכיתות ז'-ט', התלמידים לומדים בכיתת אם ייעודית. הם לומדים פיזיקה ומדעי המחשב, בנוסף למקצועות חובה, ומקבלים תוספת שעות במתמטיקה. 

  בתיכון:

 • מסלול של לימודי 555 – 5 יח"ל מתמטיקה, 5 יח"ל בשני מקצועות מדעיים ו/או טכנולוגיים נוספים. במגמות הנדסת תוכנה סייבר ופיזיקה מחקרית מוסיפים התלמידים 5 יח"ל נוספות לפרויקט חקר. 
   

 • אקדמיה בתיכון: 
  תכנית אקדמיה בתיכון מאפשרת לתלמידים מצטיינים ובעלי מוטיבציה להתחיל בלימודים אקדמיים כבר בתקופת התיכון, במקביל ללימודיהם בבית הספר. אפשר לבחור ממגוון תחומי דעת.

 • הקורסים האוניברסיטאיים נחשבים לנק"ז לקרדיטציה אקדמית, וניתן אף להמיר בחינות בגרות במקצועות מסוימים.השנה, לומדים בתוכנית 14 תלמידים מכיתות ט' – י"ב
   

 • מרכז מדעני העתיד – תוכניות:  אלפא, אידיאה ואודיסיאה מרכז מדעני העתיד מציע תכניות ייחודיות למחוננים ומצטיינים,
  המאפשרות להם להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה והמחקר כבר בזמן הלימודים בתיכון. מרכז מדעני העתיד מפעיל את התכניות:

 • אודיסיאה  - תכנית ללימודים אקדמיים במדעים

 • אלפא -  תכנית למחקר בתחומים מדעיים

 • אידיאה - תכנית למחקר בתחומים הומניסטיים 
   

 • תחרות הסייבר הלאומית – תלמידנו משתתפים בתחרות. לפני שנה הגיעה נבחרת בית הספר למקום השלישי בארץ, ותלמידי הנבחרת הוזמנו להיות שותפים בבניית התוכנה לתחרות בשנה שלאחר מכן.
   

 • תלמידי בית הספר משתתפים באולימפיאדות בינלאומיות בפיזיקה, מתמטיקה וכימיה.
   

 •  תוכנית מודל האו"ם:
  תוכנית מיוחדת בה משתתפים תלמידים מצטיינים באנגלית. במסגרתה התלמידים לוקחים חלק בפעילות המדמה וועדות באו"ם.תלמידי בית הספר זכו בתעודות הצטיינות במסגרת התוכנית. 
   

 • תוכנית "אמירים" בחטיבת הנעורים:
  מטרתה לטפח את התלמידים המצטיינים בבית הספר, ולקדם תרבות של מצוינות בית ספרית. תכנית "אמירים" מתמקדת בחשיפת התלמידים לתכנים ייחודיים שאינם מתוך תכניות הלימודים, בלמידת מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, בטיפוח חשיבה יצירתית וביקורתית, ובהקניית מיומנויות חקר. באופן בלתי נפרד, עוסקת התכנית אף בתחומים החברתיים והערכיים.

 • התוכנית פועלת בשכבות ז' – ט'.
   

 • בשכבה ז', התלמידים משתתפים בשני קורסים: חינוך פיננסי, וחינוך חברתי.

 • בשכבה ח', התלמידים משתתפים בשני קורסים: תורת המשחקים, וחינוך חברתי.

 • בשכבה ט', התלמידים משתתפים בשני קורסים: תקשורת ודמוקרטיה, וחינוך חברתי.