גל שניצר מכיתה ט'3
00:00 / 01:20
מתן ביקל מכיתה ט'7
00:00 / 01:39