1/12
  • Facebook Social Icon
  • logoMashovTeachers

הודעות לתלמידים ולהורים
 

מעורבות חברתית -מקומות התנדבות

  דבר המנהלת 

טפסים, לוחות מבחנים ואישורים - הצהרות בריאות, לוחות מבחנים, רישום ועוד...

לוח צלצולים והסעות תשפ"אמערכת השיעורים וההפסקות 

תקנון עמי אסף תשפ"א - אמנת וכללי התנהגות בית ספריים

 

.PNG
המגמות.PNG
מעורבות חברתית.PNG
סרטון הוקרה - יום המורה צילום ועריכה - שקמה אלפסי
1/6

​בית הספר השש שנתי ע"ש עמי אסף, בית ברל  4490500 טלפון 09-7451333 פקס ​09-7451337 ​דוא"ל  amiasafs@gmail.com