• Facebook Social Icon
  • logoMashovTeachers
unnamed.jpg

עדכון על

החזרת ספרי לימוד לתלמידי יא' יב': 

29.6 11:30-13:00

30.6 12:00-15:00

1.7 13:00-15:00

עפ"י מועד הגעת התלמיד הנבחן לבגרות במתמטיקה. 

בהמשך ימסרו מועדים נוספים.

1/6

​בית הספר השש שנתי ע"ש עמי אסף, בית ברל  4490500 טלפון 09-7451333 פקס ​09-7451337 ​דוא"ל  amiasafs@gmail.com