1/12
  • Facebook Social Icon
  • logoMashovTeachers

 

הודעות לתלמידים ולהורים             

 

 

 

 

  

דבר המנהלת 

טפסים, לוחות מבחנים ואישורים - הצהרות בריאות, לוחות מבחנים, רישום ועוד...

לוח צלצולים והסעות תשפ"אמערכת השיעורים וההפסקות 

תקנון עמי אסף תשפ"א - אמנת וכללי התנהגות בית ספריים

 

unnamed.jpg
לוגו ספרייה .png
1/6

​בית הספר השש שנתי ע"ש עמי אסף, בית ברל  4490500 טלפון 09-7451333 פקס ​09-7451337 ​דוא"ל  amiasafs@gmail.com