• Facebook Social Icon
  • logoMashovTeachers
unnamed.jpg

חלוקת ספרי לימוד

לעולים ל י 

מבחני קיץ לעולים ל ט' 
יתקיימו ב: 24.8 במקצועות:

גיאוגרפיה, לשון, תנ"ך,
מדעים ואזרחות

 

בהצלחה!

מבחני קיץ לעולים ל י' 
יתקיימו ב: 24.8 במקצועות:

ספרות, ערבית, ביולוגיה,
פיזיקה/כימיה, חנ"ג, משפט עברי

ולשון
 

בהצלחה!

1/6

​בית הספר השש שנתי ע"ש עמי אסף, בית ברל  4490500 טלפון 09-7451333 פקס ​09-7451337 ​דוא"ל  amiasafs@gmail.com