1/7
.jpg
  • Facebook

דף הפייסבוק שלנו


תעשו לנו Like 

.jpeg
  • Facebook

חזון עמי אסף

צוות בית החינוך עמי אסף מטפח את תלמידיו למצוינות ערכית, חברתית ואקדמית, תוך דאגה לרווחתו של הפרט וראייתו כחלק מהקהילה וכיחיד ומיוחד.

.jpeg
  • Facebook

הסיפור הבית ספרי שלנו 

בית הספר עמי אסף מאופיין באווירה ייחודית המעצימה את הקשר האישי של הצוות החינוכי עם התלמידות והתלמידים, ואת הקשר ההדוק עם הקהילה.

.jpeg
  • Facebook Social Icon
  • logoMashovTeachers

​   בית הספר השש שנתי ע"ש עמי אסף, בית ברל   מ. 4490500        טלפון 09-7451333       פקס  ​09-7451337         ​דוא"ל  amiasafs@gmail.com